Privacyverklaring Miriam van der Hoek

Miriam van der Hoek vindt het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van groot belang. Jouw persoonsgegevens worden bij mij zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij de verwerking van persoonsgegevens houd ik me aan relevante wetgeving en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hieronder leg ik je uit hoe ik jouw gegevens verzamel en gebruik en met welk doel ik dat doe.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op mijn website en mijn diensten. Met deze privacy verklaring voldoe ik aan mijn informatieplicht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 2 augustus 2021

Als je gebruik maakt van mijn website en mijn dienstverlening maak ik gebruik van persoonsgegevens die jij of jouw bedrijf met mij deelt. Ik zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring tenzij jij daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Ik kan deze privacyverklaring herzien. Als er belangrijke dingen veranderen in de manier waarop ik jouw gegevens verwerk zal ik jou eerst informeren en waar nodig opnieuw om toestemming vragen.

Miriam van der Hoek is gevestigd aan de Voorschoterlaan 79-4, 3062 KJ te Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24465049. Voor privacy gerelateerde zaken kun je via info@miriamvanderhoek.nl contact met mij opnemen.

Ik verwerk persoonsgegevens van bezoekers van mijn website en van mijn klanten. De gegevens krijg ik in principe rechtstreeks van jou.

Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens te verwerken van website bezoekers jonger dan 16 jaar zonder toestemming van ouder of voogd. Ik kan echter niet controleren of mijn website bezoekers ouder dan 16 jaar zijn.

Als je vermoedt dat ik persoonsgegevens van een persoon jonger dan 16 jaar verwerk zonder toestemming stuur dan een bericht naar info@miriamvanderhoek.nl zodat ik de informatie kan verwijderen als ik deze niet rechtmatig verwerk.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Voor het versturen van mijn nieuwsbrief:
* Voornaam
* E-mail adres

Voor het verlenen van de door mij aangeboden diensten:
* Voornaam en achternaam
* E-mail adres
* Bedrijfsnaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* KvK Nummer
* Portretten
* Bankrekening nummer

Ik verwerk geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens tenzij actief door jou aan mij verstrekt en nodig voor een goede uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.

Doelen:

Ik verwerk de persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Leveren van mijn dienst (grondslag: overeenkomst)
* Informeren over wijziging van mijn diensten (grondslag: overeenkomst)
* Informeren oer nieuwe diensten (grondslag: gerechtvaardigd belang)
* Wettelijke verplichtingen waaronder verplichtingen in het kader van de belastingen (grondslag: wettelijke plicht)
* Contact opnemen voor het uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening (grondslag: gerechtvaardigd belang)
* Verzenden van mijn nieuwsbrief (grondslag: toestemming)
* Plaatsen van jouw referentie op mijn website (grondslag: toestemming)
* Behandelen van jouw vraag of verzoek (grondslag: gerechtvaardigd belang)
* Zakelijk netwerk opbouwen en onderhouden (grondslag: gerechtvaardigd belang)
* Afhandelen van de betaling (grondslag: overeenkomst)
* Aanmaken van een account (grondslag: overeenkomst)
* Bijzondere persoonsgegevens verwerk ik alleen voor zover je die actief aan mij hebt verstrekt indien nodig voor een goede uitvoering van de overeengekomen dienstverlening (grondslag: overeenkomst)

Bewaartermijn:

Indien er sprake is van het toesturen van mijn nieuwsbrief bewaar ik jouw gegevens zolang je de nieuwsbrief wilt ontvangen.
Indien er sprake is van levering van mijn diensten bewaar ik jouw gegevens voor de duur van de dienstverleningsovereenkomst en gedurende vijf jaar daarna. Gegevens die ik nodig heb voor mijn wettelijke administratieplicht zoals offertes en facturen bewaar ik zeven jaar.
Portretten bewaar ik oneindig tenzij ik van jou een schriftelijk verzoek ontvang om ze te verwijderen.

Onderbouwing gerechtvaardigd belang:

Indien je gebruik maakt van mijn diensten kan ik je benaderen voor nieuwe diensten of producten indien het past bij de aard van de afgenomen dienstverlening. Ik wil je graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Wellicht dat mijn nieuwe dienstverlening beter bij jou past dan wat je al van mij afneemt. Om die reden informeer ik jou over nieuwe diensten en producten.
Indien je liever niet wilt dat ik je hierover informeer kun je dat bij mij aangeven door naar info@miriamvanderhoek.nl te mailen.
Indien je mij benadert met een vraag of verzoek dan heb ik jouw persoonsgegevens nodig om te kunnen reageren en je vraag of verzoek te kunnen behandelen.
Indoen je gebruik maakt van mijn diensten kunnen portretten van jou worden geplaatst op mijn website www.miriamvanderhoek.nl en op mijn social media kanalen om mijn werk te kunnen laten zien, maar nooit zonder jouw toestemming.

Toestemming:

Indien ik jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming verwerk dan kun je deze altijd intrekken door naar info@miriamvanderhoek.nl te mailen. Ik zal je verzoek dan zo snel mogelijk afhandelen.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Ik doe niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou als persoon. Het gaat hier om besluiten die door een computer of geautomatiseerd systeem worden genomen zonder dat een mens daarbij betrokken is.

Jouw rechten:

Je hebt het recht op inzage in jouw gegevens, aanpassing van jouw gegevens indien ze onjuist zijn, verwijdering van jouw gegevens, bezwaar maken tegen een gegevensverwerking en beperking van een gegevensverwerking.

Indien je gebruik wilt maken van een van deze rechten kun je op info@miriamvanderhoek.nl een verzoek naar mij mailen. Mogelijk moet ik je identiteit verifiëren om aan je verzoek te voldoen. Ik zal altijd tijdig reageren.
Mocht je niet tevreden zijn met de afhandeling van jouw verzoek dan kun je een klacht aan de Autoriteit Persoonsgegevens voorleggen.

Delen met anderen:

Ik deel jouw gegevens niet met anderen zonder jouw toestemming tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij of jouw organisatie met mij heeft afgesloten of tenzij dit een wettelijke verplichting is.
Ik maak gebruik van meerdere verwerkers. Ik heb met al deze verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten. Indien ik gegevens deel met een andere partij dan een verwerker sluit ik war nodig een overeenkomst met betrekking tot het delen van gegevens.

Op dit moment kan ik jouw gegevens delen met de volgende partijen:
* Fiducie (boekhouder)
* MailerLite (versturen nieuwsbrief)
* Argeweb (webhosting)

Ik verkoop jouw gegevens niet aan andere partijen.

Doorgifte van persoonsgegevens:

Mijn uitgangspunt is om zoveel mogelijk samen te werken met partijden die jouw gegevens opslaan binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dat zal echt niet altijd mogelijk zijn. Wanneer ik jouw gegevens buiten de EER verwerk neem ik de juiste maatregelen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming van mij vereist. In dat geval werk ik samen met partijden in de door de Europese Commissie erkende landen met een passend beschermingsniveau. Als een partij hier niet aan voldoet zal ik de standaard contractbepalingen (krachtens het besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 betreffende standaard contractuele bepalingen) implementeren.

Cookies:

Een cookie is een klein bestand dat bij een bezoek aan mijn website op jouw computer, tablet of smartphone kan worden opgeslagen.
In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de browser sessie. Je kunt je afmelden voor cookies door je internet browser zo in te stellen dat die geen cookies meer opslaat Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Ik plaats cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren en het gebruik van caching om de website sneller te maken. Ook gebruik ik analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.
Omdat ik alleen gebruik maak van functionele cookies en de door de AP toegestane wijze van plaatsen van analytische cookies hoef ik hiervoor geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over.

IP-adres:

Jouw IP-adres kan worden opgeslagen in de logbestanden van mijn server als je van mijn dienstverlening gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om mijn dienstverlening op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Ik gebruik je IP-adres niet om jouw online gedrag te volgen of te registeren. In principe ben ik niet in staat om jouw IP-adres te koppelen aan jouw naam en adres of andere identificerende informatie tenzij je mij dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van het hetzelfde IP-adres.

Google Analytics:

Gegevens die jij verstrekt kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses. Zo kan ik zien hoe mijn bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan mijn website en dienstverlening verbeteren. Ik maak daarvoor gebruik van Google Analytics.
Ik heb Google Analytics ingesteld op geanonimiseerde gegevens conform het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging:

Ik zorg ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Ik heb onder ander de volgende technische en organisatorisch maatregelen genomen:
* Gebruik van sterke wachtwoorden
* Gebruik van een beveiligde omgeving voor opslag van data
* Gebruik van verwerkers met een adequaat beveiligingsniveau gezien de aarde van de gegevens
* Op mijn website maak ik gebruik van een beveiligingscertificaat dat is te herkennen an het slotje in de adresbalk
* Afgesloten kantoorruimte